POVAŽSKÉ MÚZEUM V ŽILINE

HRAD BUDATÍN

„Ignis et ars supleant nature defectum“
„Oheň a umenie nahrádzajú nedostatky prírody“