Project Description

VEŽA 3. NP

Prvé podlažie veže je v skutočnosti na úrovni tretieho nadzemného podlažia hradu. Táto miestnosť je zaujímavá tým, že jej výška zaberá v skutočnosti dve podlažia. Dokumentuje to nový otvor na západnej strane, ktorý ukazuje približnú výšku zaniknutého podlažia. Obnovený kozub s latinským nápisom „Ignis et ars supleant nature defectum“, ktorý v preklade znamená „Oheň a umenie nahrádzajú nedostatky prírody“, dáva tušiť, ako sa kedysi v hrade žilo. Dokonca sa tu nachádza „prévet“, teda historická toaleta.

VEŽA 5. NP

V tejto miestnosti sú reštaurátorsky obnovené historické omietky s „historickými grafitmi“. Pôvodným dreveným schodiskom tiež objaveným pri obnove sa schádza k reštaurovanému kamennému renesančnému portálu dverí do priestoru strechy. Miestnosť je zakončená otvorenou klenbou, ktorá vytvára priehľad do vyššieho podlažia s dreveným zábradlím.

Tu máme možnosť vidieť na stenách staré mapy Žiliny a blízkeho okolia.

VEŽA 6. NP

Expozícia venovaná staršiemu umeniu.

Považské múzeum v Žiline vo svojich zbierkach spravuje aj viaceré výtvarné diela zo starších období. V tejto expozícii sú zastúpené predovšetkým diela z obdobia baroka, so svetskou aj cirkevnou tematikou.

VEŽA 7. NP

Nachádzame sa v miestnosti s hodinovým strojom. V tejto miestnosti boli okrem iného objavené pravidelne sa striedajúce zámkové a štrbinové strieľne. Máme možnosť obdivovať hodiny obrazové, závesné, stojace, krbové, stolové aj budíky. Vzácnosťou je pôvodný vežový hodinový stroj. Dnešný stroj aj s ciferníkmi na veži pochádza z polovice 20. storočia a dnes je riadený satelitom.

VÝHLIADKA

Zvýšením krovu medzi cimburím a strechou sme vytvorili jedinečný, nový priezor slúžiaci ako výhliadka.

Pri dobrej viditeľnosti máme výnimočné výhľady všetkými svetovými stranami. Na východ majestátne pohorie Malej Fatry, juhovýchodne pohľad na celú Žilinu, južne si môžete vychutnať pohľad na blízky Lietavský hrad, západným smerom sa otvára údolie, ktorým viedla historická považská cesta. Na severe je možné vidieť Kysuckú bránu, ktorou viedla cesta do Sliezska.

Obnovený hodinový stroj poháňajúci zlátené ručičky oznamuje čas všetkým, ktorí vzhliadnu k veži Budatínskeho hradu. Aj zvony z 50-tych rokov opäť odbíjajú pravidelne každú štvrť hodinu.

Budatínsky hrad je v správe Považského múzea v Žiline, ktoré zároveň spravuje aj Hrad Strečno so stredovekou dedinou Paseka, Sobášny palác v Bytči, Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch, expozíciu Jánošík a Terchová v Terchovej a nové múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach.

OSTATNÉ PRIESTORY