Project Description

REMESLÁ

Už počas 14. storočia v meste pôsobili rôzni remeselníci, ktorí v priebehu 15. storočia začali vytvárať prvé cechové spoločenstvá, ktoré mali ochraňovať hospodársko-spoločenskú rovnosť príslušníkov určitého remesla.

Remeselná výroba v Žiline, súvisela predovšetkým so spracovaním súkna, kože, a keramiky. Súkenná produkcia dosiahla svoj najväčší rozmach v 16. a 17. storočí, kedy bola jedným z najvýznamnejších centier vo východnej časti strednej Európy.

Nevyhnutné remeslá pre mestské obyvateľstvo boli mäsiarstvo, mlynárstvo a podobne. Tiež tu mali svoje zastúpenie kováči, krajčíri, stolári, murári, zámočníci.

Rozpoznať remeslá v meste v priebehu 14. a 15. storočia nám pomáhajú mená remeselníkov v záznamoch v najstaršej pamiatke slovenského jazyka Žilnskej právnej knihe. Medzi členmi mestskej rady sa objavujú mená ako Jacobus Sutor, teda obuvník alebo Jacobus Carnifex, teda mäsiar.

OSTATNÉ PRIESTORY