Project Description

NAJSTARŠIE DEJINY ŽILINY

Prvá zmienka o Žiline pochádza z roku 1208 kedy je spomínaná v listine župana Tomáša.  Neskôr sa z osady vyvinula trhová osada , ktorá sa už na začiatku 14. storočia zmenila na mesto.  Vďaka výhodnej polohe sa Žilina, na rozdiel od ostatných miest, plne ekonomicky rozvinula. Žiline boli udelené viaceré mestské výsady, bývali právne a hospodárske. Základné výsadné listiny však obsahovali obidva druhy privilégií.

Právne výsady zabezpečovali mestám právo voliť richtára, mestskú radu, farára, a podobne. Na čele mesta stál richtár, ktorý bol okrem iného aj hlavným sudcom. Keďže Žilina mala právo meča „IUS GLADII“, mohli vykonávať najvyšší trest.

Hospodárske výsady sa týkali možnosti konať týždenný trh, míľového práva, čiže to znamenalo istý monopol pre obyvateľov mesta vykonávať remeslo v okruhu jednej míle od mesta.

OSTATNÉ PRIESTORY