Project Description

25

MIESTNOSŤ S NÁBYTKOM Z 19. STOROČIA

V 19. storočí sa presadzuje návrat ku klasickým formám v stavebníctve i riešení interiéru. Empírový nábytok prihliada na zjednodušenie tvarov a jemnosť línií.   Klasicizmus sa stal štýlom, ktorý sa najviac odrazil aj v podobe Budatínskeho hradu.

OSTATNÉ PRIESTORY