Project Description

KAPLNKA

V rámci rozširovania Budatínskeho hradu v 18. storočí bola na hradnom násype pôvodného opevnenia v severnej časti západného krídla barokového paláca postavená nová kaplnka, nakoľko staršia z roku 1666 nevyhovovala potrebám rodiny Suňogovcov.

Kaplnka bola zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie v roku 1745. Na kamennom oltári boli umiestnené relikvie sv. Fidéla a sv. Jána Nepomuckého. Na chod kaplnky bola zriadená fundácia vo výške 150 zlatých ročne.

Kaplnka si  od 18. storočia zachovala v interiéri svoj barokový výraz. Zreštaurovaná oltárna architektúra, doplnená oltárnym obrazom Panny Márie, je opäť dôstojnou reprezentáciou duchovných, historických a umeleckých hodnôt, ktoré kaplnka na viac ako 70 rokov stratila.

OSTATNÉ PRIESTORY

 

OSTATNÉ PRIESTORY