Project Description

JUŽNÁ TERASA

Budatínsky hrad dali postaviť pravdepodobne v polovici 13. storočia a súvisel s kontrolou najvýznamnejších ciest, ktoré viedli popri hlavných riekach Váh a Kysuca z Liptova a Turca do Trenčína a zo Žiliny do Sliezska.

Hrad patril pôvodne rodine Balašovcov. Neskôr násilne zabral hrad Matúš Čák Trenčiansky, legendárny „pán Váhu a Tatier“. Po jeho smrti v roku 1321 sa Budatín stal majetkom kráľa.

Najstaršou časťou dnešného hradu je valcovitá veža, ktorá pôvodne tvorila celý hrad. Bola obohnaná nízkou obvodovou hradbou a obklopená vodnou priekopou, cez ktorú pravdepodobne viedol padací most. Preto je Budatínsky hrad jedným z mála vodných hradov na Slovensku.

V ďalšom období sa jeho vlastníkmi stali príslušníci rodu z Hatného. Tí sa aj pravdepodobne rozhodli začať s prestavbou hradu. Vo väčšom rozsahu ju uskutočnili až Suňogovci, ktorí definitívne získali budatínske panstvo aj s hradom v roku 1510. Táto prestavba je datovaná do roku 1551. O čom svedčí aj nápis na kozube. Suňogovci realizovali ďalšie prestavby a rozšírenia hradu o nové paláce v polovici 18. storočia. V roku 1798 získali Budatínsky hrad Čákiovci. Tí museli hrad viackrát opravovať, keďže nepokojné roky 1848-49 si vybrali na hradných palácoch svoju daň. Posledným majiteľom hradu bol gróf Gejza Čáki, ktorý bol okolnosťami prinútený ho v roku 1945 opustiť.

Budatínsky hrad je od roku 1953 sídlom dnešného Považského múzea v Žiline.

OSTATNÉ PRIESTORY