Project Description

JEDÁLEŇ

Miestnosť jedálne ako ju máte možnosť vidieť dnes je po adaptácii z roku 1921-23. Drevené obloženie a trámový strop je pravdepodobne mladšie. A súvisí s úpravami pre potreby múzea v polovici 20. storočia. Máme možnosť tu vidieť dobový nábytok, prestieranie. Keďže hrad bol v roku 1945 vyrabovaný a neostalo tu takmer nič, tento nábytok aj v ostatných miestnostiach je historický, ale nie pôvodný.

OSTATNÉ PRIESTORY