Project Description

Chodba s líškou

Tradičným prvkom šľachtických sídiel bola lovecká miestnosť. Tú spravidla zdobili poľovné trofeje. K panstvu Budatín patrili mnohé obce Kysúc aj s ich lesmi, lúkami a poľnohospodárskou pôdou. Majiteľ panstva bol vlastníkom všetkej zvery aj všetkých spomenutých úžitkov. O tieto sa mu starali jeho správcovia.  Gróf Čáki často chodieval na Kysuce, kde rád poľoval. Vo viacerých obciach mal svoje hájovne, kde trávil čas.

OSTATNÉ PRIESTORY