Project Description

ŽILINA V 20. STOROČÍ

Výstavba priemyselných závodov v Žiline koncom 19. storočia zapríčinila nárast počtu obyvateľstva. Kým v roku 1900 bolo v meste 5000 obyvateľov, v roku 1911 tu už bolo 11 000 obyvateľov. Noví obyvatelia prichádzali predovšetkým z okolia Žiliny.

V súvislosti s rozvojom priemyslu sa v Žiline roku 1903 uskutočnila Priemyselná výstava Horného Uhorska. Išlo o najväčšie podujatie tohto druhu na území Horného Uhorska – dnešného Slovenska.

Pred prvou svetovou vojnou vznikla aj očná nemocnica, ktorá stála na mieste dnešnej nemocnice s poliklinikou. Jej zakladateľom bol Dr. Vojtech Spanyol. V Žiline však pôsobili aj ďalší významní doktori, ako napríklad I.P. Makovický (osobný lekár L.N. Tolstého) či Ivan Hálek.

Po prvej svetovej vojne sa do Žiliny presťahovalo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska na čele s predsedom Vavrom Šrobárom. Toto ministerstvo možno považovať za prvú slovenskú vládu, ktorá v Žiline sídlila od 12. decembra 1918 do 2. februára 1919. Prvým sídlom vlády bola budova na rohu Ulice J.M. Urbana a M.M. Hodžu. Od roku 1919 tu sídlila Slovenská banka. Druhým sídlom ministerstva v Žiline bola budova na Národnej ulici. Samotný Šrobár bol najskôr núdzovo ubytovaný v hoteli u Folkmanna a neskôr v byte MUDr. Ivana Hálka (Makovického dom). Žilina sa týmto stala na dva mesiace hlavným mestom Slovenska.

V novom štátnom útvare bolo treba zriadiť aj samosprávy. V novembri 1918 bol v Národnom dome v Žiline zvolený Slovenský miestny výbor s predsedom Tomášom Ružičkom.

Silný priemysel v meste a jeho okolí zvýšil význam Žiliny nielen na Slovensku, ale aj v celej republike. Tomu, samozrejme, pomáhala aj strategická poloha mesta. Najmä kvôli týmto faktorom bola v meste v medzivojnovom období zvýšená stavebná činnosť, pričom vznikli viaceré zaujímavé budovy.

OSTATNÉ PRIESTORY